Bán hàng trực tuyến là một loại hình bán hàng qua internet không yêu cầu địa điểm thực tế như bán hàng truyền thống. Đó là một phương pháp tiến dần từ sự sáng tạo đến những kỹ thuật tiên tiến. Người bán phải hiểu rõ thị trường mình hướngContinue Reading