Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế điện tử đo không tiếp xúc (đo trán) Nhiệt kế điện tử không tiếp xúc cũng tương tự như nhiệt kế đo trán. Sản phẩm cho kết quả đo chính xác và sử dụng đơn giản. Thích hợp cho các gia đình có conContinue Reading