Cấu trúc used to và những điều cần biết

Cấu trúc USED TO thường được sử dụng trong các câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng. Vì vậy, trong bài viết này, SESO OPEN sẽ hướng dẫn bạn mọi điều cần biết về cấu trúc ngữ pháp này.

Khái niệm

Khi được sử dụng một mình, “Used to” có nghĩa là  từng, đã từng

Cấu trúc used to là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được dùng để nói về một sự việc trong quá khứ đã kết thúc ở hiện tại. Cấu trúc này cũng được dùng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại.

Ví dụ như Lan used to live near my house- Lan từng sống cạnh nhà tôi.

Trong tiếng Anh, cấu trúc này là
Cấu trúc used to trong tiếng Anh

Những cấu trúc câu tương tự

Do cấu trúc của used to, be used to, get used to trong tiếng Anh khá giống nhau nên người học rất dễ nhầm lẫn khi làm bài tập ngữ pháp. Để tránh phạm sai lầm, bạn phải phân biệt giữa ba cấu trúc được liệt kê ở trên.

Cấu trúc be used to (đã quen với)

Cấu trúc danh từ: to be + used to + V-ing/

(To là giới từ, used là tính từ)

Làm sao để đăng kí

Mô tả cách bạn đã làm điều gì đó nhiều lần, có kinh nghiệm với nó và không còn lạ lẫm hay gặp khó khăn với nó nữa.

Bán tại:

Tôi đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng.

Cô ấy không phàn nàn về tiếng ồn từ nhà bên cạnh. Nó không có gì mới đối với cô ấy.

be used to và get used to là hai cấu trúc giống nhau.
Hai cấu trúc tương tự used to là be used to và get used to

Cấu trúc get used to (dần quen với)

Cấu trúc: To be + used to + V-ing/ Noun

Được sử dụng để mô tả một sự kiện mà bạn đã trở nên quen thuộc.

Bán tại:

Anh đã quen với ẩm thực Nhật Bản.

Lyly đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng.

Vào mùa hè, anh ấy đã quen với việc bơi lội mỗi ngày.

Cấu trúc used to

Khẳng định Phủ định Nghi vấn
Cấu trúc: S + used to + V

Bán tại:

Tom used to read to the book. – Ngày trước Tom thường đọc sách.

Their used to go to school together. – Ngày trước họ thường đi học cùng nhau.

Cấu trúc: S + did not + use to + V

Bán tại:

Tom didn’t use to read to the book. – Ngày trước Tom thường không đọc sách.

Their did not use to go to school together. – Ngày trước họ thường không đi học cùng nhau.

Cấu trúc: Did + S + use to + V..?

Bán tại:

Did he use to read to the book? – Ngày trước anh ấy có thường đọc sách không?

Did their use to go to school together? – Ngày trước họ có thường đi học cùng nhau không?

Cách sử dụng cấu trúc used to trong tiếng Anh

  • Dùng để chỉ những thói quen trong quá khứ không được duy trì ở hiện tại.

Bán tại:

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở Ninh Bình.

Khi tôi 22 tuổi, tôi thường đi bộ đến chỗ làm.

  • Dùng để diễn đạt một trạng thái trong quá khứ hoặc trạng thái không còn tồn tại ở hiện tại (thường là thì quá khứ đơn). Sử dụng các động từ trạng thái như have, Believe, know và like trong cấu trúc.

Bán tại:

Tôi đã từng thích SNSD, nhưng tôi không bao giờ nghe họ nữa.

Cô ấy đã từng để tóc ngắn, nhưng bây giờ nó rất dài.

Bài tập cấu trúc used to

Sử dụng cấu trúc used to, điền từ còn thiếu vào câu.

  • Daniel doesn’t travel much now. He used to travel a lot, but he prefers to stay at home these days.
  • Liza ________ a motorbike,but last year she sold it and bought a car.
  • I came to live in Sydney a few years ago. I ________ in Leeds.
  • She rarely eat ice-cream now, but she ________ it when I was a child.
  • Jame ________ my best friend, but we aren’t good friends any longer.
  • It only takes me about 30 minutes to get to work now that the new road is open. It ________ more than an hour.
  • There ________ a hotel near the airport, but it closed a long time ago.
  • When you lived in New York, ________ to the theatre very often?

Trả lời:

Câu hỏi 2 3 4 5
Đáp án used to have used to live used to eat used to be
Câu hỏi 6 7 8
Đáp án used to take used to be used to go

Hi vọng những thông tin về cấu trúc used to mà chúng tôi cung cấp trong bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo hơn trong việc sử dụng chúng cho các bài tập ngữ pháp. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất